Diller

Komisyonlar

Staj Komisyonu    
Ad Soyad Doç. Dr. Bilal ALATAŞ
Telefon : 5599
E-Posta : balatas@firat.edu.tr
Ad Soyad : Arş. Gör. M. Çağrı ŞAHİN
Telefon : 5585
E-Posta : mcsahin@firat.edu.tr
     
Eğitim Komisyonu    
Ad Soyad : Yrd. Doç. Dr. Mustafa ULAŞ
Telefon : 5583
E-Posta : mustafaulas@firat.edu.tr
     
İntibak Komisyonu    
Ad Soyad : Yrd. Doç. Dr. Özgür KARADUMAN
Telefon : 5587
E-Posta : okaraduman@firat.edu.tr
Ad Soyad : Doç. Dr. Bilal ALATAŞ
Telefon : 5599
E-Posta :

balatas@firat.edu.tr

Ad Soyad : Arş. Gör. M. ÇAğrı ŞAHİN
Telefon : 5585
E-Posta :

mcsahin@firat.edu.tr

     
İnsan Kaynakları ve Sosyal Etkinlikler Komisyonu    
Ad Soyad : Yrd. Doç. Dr. Seda Arslan TUNCER
Telefon : 5584
E-Posta : satuncer@firat.edu.tr
     
Bilimsel Etkinlikler Komisyonu    
Ad Soyad : Yrd. Doç. Dr. Seda Arslan TUNCER
Telefon : 5584
E-Posta : satuncer@firat.edu.tr
     
Web Sayfası Sorumluları    
Ad Soyad : Arş. Gör. M. Çağrı ŞAHİN
Telefon : 5585
E-Posta : mcsahin@firat.edu.tr
Ad Soyad : Arş. Gör. M. Emre ÇOLAK
Telefon : 5585
E-Posta : memrecolak@firat.edu.tr

 

Türkçe