Diller

User menu

2020 Staj Duyurusu

 

DUYURUYA AİT TÜM DOKÜMANLARA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

2020 YILI MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ YAZ STAJI UYGULAMA ESASLARI

2020 yılı yaz stajları ile ilgili yapılması gereken işlemler COVİD-19 pandemisi nedeniyle revize edilmiş olup aşağıda maddeler halinde verilmiştir:

 1. Staj yapacak öğrenciler bağlı bulundukları Bölüm/Dekanlık web sayfalarından “Staj Başvuru Dilekçesini” (FORM-1) indirip dolduracak ve bu belgeyle staj yapılacak İşletme/Kurum/Kuruluşa müracaat edecektir. Böyle bir belge istemeyen bölümlerde 5. Maddeden itibaren süreç başlayacaktır. (Yazılım Mühendisliği Bölümü öğrencileri mutlaka kabul yazılarını bölüm e-mail adresine göndermelidir. )
 2. Staj yapacak öğrenciler, onaylanmış staj kabul yazılarını taratarak bağlı oldukları Bölümlerin Tablo 1’de verilen e-mail adreslerine gönderecektir.

 

Tablo 1. Bölümlerin e-mail adresleri

Bölüm Adı

İletişim e-mail adresi

Bilgisayar Mühendisliği

bilgisayarmuhfirat.edu.tr

Biyomühendislik

biyomuh@firat.edu.tr

Çevre Mühendisliği

cevremuh@firat.edu.tr

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

eemuh@firat.edu.tr

İnşaat Mühendisliği

insaatmuh@firat.edu.tr

Jeoloji Mühendisliği

jeolojimuh@firat.edu.tr

Kimya Mühendisliği

kimyamuh@firat.edu.tr

Makine Mühendisliği

makinemuh@firat.edu.tr

Mekatronik Mühendisliği

mekatronikmuh@firat.edu.tr

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

metmalzmuh@firat.edu.tr

Yazılım Mühendisliği

yazilimmuh@firat.edu.tr

 

 1. Bölüm sekreterlikleri öğrencilerin “Staj Başvuru Dilekçelerini” Bölüm Başkanı ve Bölüm Staj Komisyonu Başkanına iletecek ve uygunluk değerlendirmesi yapılacaktır. Bu konuda Bölüm yönetimi uygun görürse sadece Staj Komisyonu Başkanının kararı yeterli olacaktır.
 2. Staj yeri uygunluk durumu Bölüm Sekreterliği tarafından bir hafta içerisinde e-mail üzerinden öğrencilere bildirilecektir.
 3. Öğrenciler, Dekanlığımızın belirlediği staj dönemlerinden birini seçip Bölüm/Dekanlık web sayfasında mevcut olan “Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi ve Onay Formunu”        (FORM-2) dolduracak, imzalayacak ve staj yapacağı Kurum/Kuruluşa onaylatacaktır. Onaylı FORM-2 belgesi, kimlik fotokopisi ve e-devlet üzerinden alınacak müstehaklık belgesi öğrenciler tarafından bağlı oldukları bölümlerin Tablo 1’de belirtilen e-mail adreslerine gönderilecektir.
 4. Bölüm Başkanlıkları, ilgili dönemlere ait öğrenci listelerini FORM-4’te belirtilen şekilde doldurarak EBYS üzerinden her staj döneminden en az 10 gün önce Dekanlığımıza gönderecektir.   
 5. Staj yapacak öğrencilerin sigorta girişleri Dekanlık tarafından yapılacak, sigorta poliçeleri ilgili öğrencilere e-mail yolu ile dağıtılmak üzere Dekanlık tarafından Bölüm Başkanlıklarına gönderilecektir.
 6. Öğrenciler, işsizlik fonu katkı payı dekontlarını bağlı oldukları bölümlerin Tablo-1’de belirtilen e-mail adreslerine gönderecektir. Bölüm Başkanlıkları, işsizlik fonu katkısı için dekontları geçmiş yıllarda Dekanlığımızın belirlediği usule uygun olarak listeler halinde EBYS üzerinden dekanlığımıza iletecektir.
 7. Öğrencilerimiz, “Staj Değerlendirme Formunu” (FORM-3) Bölüm/Dekanlık web sayfasından indirip staj yaptığı işyeri/kurum/kuruluş yetkilisine teslim edecektir. FORM-3, işyeri/kurum/kuruluş yetkilisi tarafından doldurulup kapalı zarfla bölüme iletecektir.
 8. Staj yapan öğrenciler, Bölüm/Dekanlık web sayfasında bulunan “Staj Defterini” staj içeriğine göre dolduracaktır. İhtiyaç duyulması halinde sayfa sayısı arttırılabilir. İlgili yerler, staj yapılan işyeri/kurum/kuruluş yetkililerince kaşelenmeli ve imzalanmalıdır. Bölüm/Dekanlık web sayfasında bulunan “Staj Defteri Kapağı” kullanılarak staj defteri ciltlenmelidir.
 9. Uygun şekilde doldurulmuş ve ciltlenmiş onaylı staj defteri, kapalı zarfta olmak koşulu ile staj değerlendirme formu (FORM-3), dekont ve FORM-2 belgeleri Bölüm Sekreterliklerine teslim edilecektir. FORM-2 belgesinin aslını teslim etmeyen öğrencilerin stajları başarısız olarak değerlendirilecektir.
 10. Staj dönemleri aşağıdaki şekilde bir dönem daha eklenmek suretiyle revize edilmiştir.

 I.  DÖNEM  : 29 Haziran 2020

II.  DÖNEM : 20  Temmuz 2020

III. DÖNEM : 04  Ağustos 2020

IV. DÖNEM : 24  Ağustos 2020

 

Türkçe